24می2019

29 تیر 1396 نوشته شده توسط 

برنامه ریزی برای بازنشستگی در کانادا

به بهانه افزایش سود بانکی و تاثیر آن بر سرمایه‌گذاریهای بلند مدت
فرخ درویشی*
*دکتری اقتصاد و استاد دانشگاه کنکوردیا
P28seniors-vespa-active-ageing
بانک مرکزی کانادا در هفته گذشته نرخ بهره بین بانکی را پس از هفت سال افزایش داد و نرخ جدید از 0.5درصد به 0.75درصد تغییر داده شد. شایعاتی مطرح است که این نرخ بهره، قرار است مجددا در ماه اکتبر یک بار دیگر افزایش یابد. باید توجه داشت که این نرخ بهره درواقع نرخ استقراض بین بانکی است که وقتی یک بانک از سایر بانک‌ها یا از بانک مرکزی وام می‌گیرد اعمال می‌گردد. نرخ بهره‌ای که در جامعه رایج است از نرخ بهره بین بانکی بیشتر بوده و با تغییرات در نرخ بهره بین‌بانکی، نرخ بانکی رایج و معمول در جامعه نیز به‌طور مستقیم بالا و پایین می‌رود. طبیعی است که این افزاش نرخ بهره بر قسمت‌های مختلف اقتصاد کشورنیز تاثیرگذار باشد. برای مثال وام گرفتن برای خرید خانه هزینه بیشتری دربرداشته و مردم کمتر وام مسکن گرفته و روند افزایش قیمت مسکن تا حدی مهار خواهد شد. هم چنین انتظار می‌رود که ضعف دلار کانادا در مقابل دلار آمریکا تا حدودی جبران شود. تاثیر مهم دیگر افزایش نرخ بهره بر بازارهای مالی با افزایش سود سپرده‌گذاری همراه خواهد بود. در این ارتباط و با توجه به این اتفاق مهمی که در اقتصاد کشور رخ داده است، شاید بحث سرمایه‌گذاری مالی برای دوران بازنشستگی نیز هم اکنون از اهمیت بیشتری برخوردار شده و تلاش در پی یافتن جواب مناسب برای آن خالی از فایده نباشد.
آیا برای پس‌انداز کردن جهت استفاده از آن در زمان بازنشستگی خود برنامه‌ریزی کافی کرده‌اید؟
به‌عنوان یک شهروند کانادایی این امکان را داریم که در دوران بازنشستگی از کمک‌های دولت کانادا بهره‌مند شده و حقوق بازنشستگی خواهیم گرفت. در ضمن چون شاغل هستیم می‌توانیم از مزایای صندوق بازنشستگی که با کمک کارفرما درست شده استفاده کرده و در هنگام بازنشستگی از حقوق مربوطه نیز استفاده کنیم.
اما با این حساب و حتی اگر شما هردو نوع حقوق بازنشستگی دولتی و از طریق کارفرما را دریافت کنید، به دو دلیل باز هم نیاز دارید که به فکر درآمد بیشتر برای بازنشستگی خود باشید. دلیل اول این که درآمدهای بازنشستگی اشاره شده در بالا به احتمال قریب به یقین کفاف زندگی شما را نخواهند داد و دلیل دوم این که چرا از امکاناتی که دولت کانادا در اختیار شهروندان خود قرارمی دهد استفاده نکنید؟ شما می‌توانید با افتتاح حساب‌های پس‌انداز بازنشستگی به نام RRSP و نیز TFSA سود چند جانبه ببرید. این حساب‌های مخصوص که اصطلاحا ثبت شده در اداره مالیات کانادا هستند امکاناتی ویژه‌ای است که دولت کانادا برای افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای شهروندان خود ایجاد کرده است. این موضوع اهمیت دوچندانی می‌یابد اگر بدانید که وضعیت اقتصادی کانادا رو به رشد بوده و سود بانکی نیز اخیرا در طی همین چند روز پیش در سراسر کانادا افزایش یافته است.P28-BROWN Pros-and-cons-of-an-expanded-Canada-Pension-Plan
در کانادا در دوران بازنشستگی به سه طریق می‌توان درآمد کسب کرد که می‌تواند هم زمان هم اتفاق بیافتد. این سه روش عبارت‌اند از مزایای بازنشستگی دولتی، مزایا بازنشستگی از طریق کارفرما ونیز استفاده از حساب‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شخصی.

مزایای بازنشستگی دولت کانادا Government pension benefits
دولت کانادا چندين برنامه تضمين درآمد برای دوران بازنشستگی ارائه میکند. دو برنامه که مورد استفاده بيشتری دارند عبارت‌اند از طرح بازنشستگی کانادا (CPP) و برنامه تامين سالمندان (OAS) که هرکدام شامل موارد مختلفی به شرح زیر هستند.

برنامه اول: طرح بازنشستگی کانادا Canada Pension Plan
طرح بازنشستگی کانادا که به اهتصار CPP نامیده می‌شود، در سراسر کانادا وجود دارد. اما در استان کبک برای کسانی که در آن استان کار می‌کند برنامه خاص دیگری اجرا می‌شود که نام آن طرح بازنشستگی کبک (Quebec Pension Plan) يا به اختصار QPP است. اين دو برنامه با يکديگر همکاری می‌کنند تا اطمينان حاصل شود که همه کسانی که حق بيمه بازنشستگی می‌پردازند، صرف نظر از محل زندگیشان، از مزايای آن بهره‌مند شوند. این طرح‌ها درواقع نوعی بیمه بازنشستگی هستند و برای دارا بودن شرايط این طرح، فرد بايد در طول مدت اشتغال خود حق بيمه بازنشستگی را پرداخته باشد. هنگامی که فرد ازکارافتاده يا بازنشسته شود، طرح بازنشستگی مزايای اساسی را به او می‌پردازد. اگر فرد فوت کند، این بیمه ممکن است بعضی از مزايا را نیز به بازماندگان او از قبيل همسر/همسرعرفی و فرزندان او بپردازد. مزایای این طرح متنوع بوده و عمده آن‌ها به شرح زیر هستند:
1. حقوق بازنشستگی (Retirement pension): برای اينکه فرد بتواند حقوق بازنشستگی را به ميزان کامل دريافت نمايد بايد دست کم 65 سال داشته باشد. فردی که سنش بين 60 تا 64 سال باشد می‌تواند‌درصدی از حقوق بازنشستگی را دريافت کند. ميزان مستمری بازنشستگی ماهانه بر اساس اين که فرد چه مقدار، و به چه مدت حق بيمه بازنشستگی به CPP پرداخته باشد تعيين می‌شود و به‌طور متوسط حدود 600-500 دلار در ماه است. پرداخت این حقوق به سالخوردگان به خودی خود صورت نمی‌گیرد و فرد می‌بایست برای قرار گرفتن در لیست حقوق‌بگیران با حضور در یکی از دفاتر دولت فدرال (Service Canada) تشکیل پرونده دهد.
2. مزايای ازکارافتادگی (Disability benefits): اگر کسی به دليل ازکار افتادگی جسمی يا روانی نمی‌تواند کار کند، ممکن است شرايط دريافت مزايای ازکارافتادگی CPP را نیزدارا باشد. مقدار مزايا بستگی دارد به اينکه فرد در زمان اشتغال چه مقدار اعتبار مستمری اندوخته باشد. اعتبار مستمری بر اساس حق بيمه بازنشستگی پرداختی آن فرد محاسبه می‌شود. اگر کسی مزايای ازکارافتادگی می‌گيرد، مزايايی برای فرزندان او نيز موجود است. برای دريافت مزايای از کارافتادگی متقاضی بايد کمتر از 65 سال داشته باشد، و فرد بايد در ظرف مدت معینی پس از آخرين تاريخ پرداخت حق بيمه بازنشستگی ازکارافتاده شده باشد.
3. مستمری بازمانده (Survivor's pension): مستمری بازمانده، پرداختی ماهانه‌ای است که به کسی پرداخت می‌شود که در زمان مرگ فردی که به CPP حق بيمه می‌پرداخته است همسر يا همسر عرفی او (partner) بوده باشد. ميزان مستمری ماهانه‌ای که به بازمانده پرداخت می‌شود و زمان پرداخت آن بستگی دارد به این که آیا فرد درگذشته چه مقدار و چه مدتی حق بيمه بازنشستگی می‌پرداخته است؛ همسر يا همسر عرفی فردی که حق بيمه بازنشستگی می‌پرداخته، در زمان مرگ او چند ساله است؛ و اينکه آيا همسر يا همسر عرفی بازمانده دارای ازکارافتادگی باشد يا فرزندان مشترکی با فرد متوفا داشته که کمتر از 18 ساله باشند.
4. مساعده فوت (Death benefit): این مساعده به منظور کمک به تامين هزينه‌های کفن و دفن متوفا، و در يک نوبت پرداخت می‌شود. هم اکنون، حداکثر مساعده فوت 2500 دلار است. ميزان واقعی مساعده‌ای که به بازمانده پرداخت می‌شود بر اساس اينکه متوفا چه مقدار، و به چه مدت حق بيمه بازنشستگی به CPP پرداخته باشد تعيين می‌شود. برای اينکه فرد بازمانده واجد شرايط دريافت مساعده فوت باشد، بايد متوفا در هنگام حیات بیشتراز 3 سال حق بيمه بازنشستگی پرداخت کرده باشد. مساعده فوت به‌طور معمول به وارثان متوفا پرداخت می‌شود، يا به فردی که هزينه کفن و دفن او را پرداخته است.
5. مستمری فرزندان (Children’s benefits): مبلغ ماهانه‌ای که به فرزندان وابسته (صغير) فردی پرداخته می‌شود که در قید حیات است و مزايای از کارافتادگی دريافت می‌کند، يا کسی که فوت کرده باشد و پيش از مرگ به مدت کافی حق بيمه بازنشستگی به CPP پرداخت کرده باشد. فرزند در اينجا هم فرزندان طبيعی (بيولوژيکی) را شامل می‌شود، هم کسانی که به فرزندی او پذيرفته شده باشند، و هم کودکی که سرپرستی و مراقبتش بر عهده بزرگسالی بوده باشد که ازکارافتاده شده يا درگذشته است. برای دارا بودن شرايط لازم دريافت مزايای فرزندان، کودک بايد کمتر از 18 سال داشته باشد، يا بين 18 تا 25 سال باشد به شرطی که به‌طور تمام وقت در آموزشگاه يا دانشگاه به رسميت شناخته شده مشغول تحصيل باشد. ميزان واقعی مزايای ماهانه‌ای که به فرزند پرداخت می‌شود بر اساس اين که پدر يا مادر آن شخص چه مقدار، و به چه مدت حق بيمه بازنشستگی به CPP پرداخته باشد تعيين می‌شود.
P28-SEP-IRA
برنامه دوم: طرح تامین سالمندان Old Age Security (OAS) program
مزايای این برنامه شامل حقوق بازنشستگی دولتی (OAS pension)، مکمل درآمد (GIS) و نیز مقرری همسر (Allowance) است.
1. حقوق بازنشستگی دولتی (OAS pension): این حقوق بازنشستگی به افراد مقیم یا شهروند کانادایی که 65 سال و به بالا داشته باشد و پس از 18 سالگی خود دست کم به مدت 10 سال در کانادا زندگی کرده باشند پرداخت می‌شود. میانگین پرداختی برای شخصی که 40 سال در کانادا مقیم است حدود 500 دلار است و اگر فقط 10 سال اقامت داشته باشید حدود یک چهارم پرداخت می‌گردد. سابقه کار فرد در واجد شرايط بودن او برای دريافت حقوق بازنشستگی دولتی تاثیری ندارد. دریافت این مستمری به‌طور خودکار شروع نمیشود و بايد آن را درخواست نمود.
2. مستمری تکمیلیSupplement Income Guaranteed (GIS): این مستمری، به سالمندان کانادايی که OAS دریافت می‌کنند و جزو طبقه کم درآمد نیز محسوب می‌شوند پرداخت می‌شود. مبلغGIS برمبنای درآمد سالانه فرد يا جمع درآمد شخص و همسر/همسر عرفی محاسبه می‌شود. از آنجا که درآمد سالانه ممکن است از يک سال به سال ديگر تغيير کند، افراد بايد مستمری تکمیلی خود را هر ساله تجديد کنند.P28-INTIN14 10 Retirement Tips Eng3. مقرری همسر Allowance: این مقرری نوعی پرداختی ماهانه است برای افراد بين 60 تا 64 ساله که همسر يا همسر عرفی شخصی باشند که OAS دريافت می‌کند و شرايط GIS را نيز دارد. برای اينکه همسر يا همسر عرفی چنان فردی واجد شرايط لازم باشد، او بايد شهروند يا مقيم قانونی کانادا باشد، و پس از 18 سالگی دست کم به مدت 10 سال در کانادا زندگی کرده باشد. افزون بر اين، درآمد کل سالانه زوج (بدون احتساب حق سالمندی) بايد کمتر از مبلغ معینی باشد.
4. مقرری همسر بازمانده Allowance for the Survivor به فرد بين 60 تا 64 ساله‌ای پرداخت می‌شود که همسر يا همسر عرفی او درگذشته باشد. برای اينکه فرد واجد شرايط باشد، بايد بیوه مانده باشد (پس از مرگ همسرش دوباره ازدواج نکرده يا همسر عرفی جديدی اختيار نکرده باشد)، و بايد مقيم قانونی يا شهروند کانادا باشد. افزون بر اين، پس از 18 سالگی دست کم به مدت 10 سال در کانادا زندگی کرده باشد و نیز درآمد سالانه او بايد کمتر از مبلغ معینی باشد. هر دو مقرری (مقرری همسر و مقرری همسر بازمانده) هنگامی که دريافت کننده به سن 65 سالگی میرسد و دارای شرايط دریافت OAS می‌شود، متوقف میشوند. دريافت کنندگان بايد هر سال دوباره تقاضا کنند. از نظر ماليات بر درآمد، اين مزايا به‌عنوان درآمد محسوب نمیشوند. مقرری برای مدتی بيش از شش ماه به کسی که خارج از کانادا باشد پرداخت نمیشود، فارغ از اينکه شخص چه مدت در کانادا زندگی کرده باشد.
برای اطلاع ازجزییات بیشترمزایای دولتی که دربالا اشاره شده است می‌توانید به سایت زیر مراجعه کنید: www.canada.ca . پس از ورود به سایت و در زیر ستون benefits گزینه public pensions را انتخاب نمایید. درصفحه جدید اطلاعات بسیار مفیدی را خواهید یافت. برای مثال اگر روی عبارت Canada Pension Plan retirement pension کلیک کنید جزییات مربوط به CPP را خواهید یافت یا اگر روی عبارت Old Age Security کلیک کنید اطلاعات مربوط به OAS را مشاهده خواهید کرد. در صفحات جدیدی که باز خواهید کرد می‌توانید جزییات مربوط به واجد شرایط بودن، نحوه درخواست برای دریافت مزایا، و و نیزمبالغ معمول پرداختی برای مزایای مختلف را با کلیک کردن روی لینک‌های مربوطه پیدا کنید.

تامین درآمد بازنشستگی از طریق کارفرما Employer-sponsored retirement plan
بسیاری از مراکز کاری و شرکت‌ها بخصوص شرکت‌های بزرگ دارای مزایای بیمه بازنشستگی هم هستند. طی یک قرارداد، کارفرما یک حساب بازنشستگی برای شما باز می‌کند و شما و کارفرما هر دو مبلغی ماهانه به آن واریز می‌کنید. دربعضی از این قراردادها شما بعد از بازنشستگیدرصد ثابتی از آخرین حقوق‌تان را دریافت می‌کنید و در برخی دیگر مزایای بازنشستگی شما مثل یک حساب سرمایه‌گذاری معمولی بر اساس سود و زیان بازار تعیین می‌شود. برای نمونه در استان کبک انواع سیستم‌های بازنشستگی مرتبط با کارفرما‌ها را می‌توان در سایت زیر پیدا کرد:
http://www.carra.gouv.qc.ca/ang/acces/liste-des-regimes.htm

تامین درآمد بازنشستگی از طریق حساب‌های پس‌انداز وسرمایه‌گذاری شخصی
کافی نبودن مبالغ دریافتی OAS و CPP، برای برخی افراد تحمل هزینه‌های دوران بازنشستگی را سخت کرده و به همین دلیل مردم لازم می‌بینند که می‌بایست به منابعی دیگری برای تامین این هزینه‌ها نیز توجه نمایند و به اقداماتی مانند خرید انواع بیمه‌های عمر و بازنشستگی، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با خرید سهام شرکت‌های سودده و همچنین خرید اوراق قرضه دولتی با سودهای قابل قبول و تضمین‌شده روی بیاوردند.
از طرف دیگر با افزایش مداوم تعداد افرادی که از حقوق بازنشستگی و کمک‌هزینه‌های دولتی استفاده می‌کنند و نیزکمتر شدن منابع تامین مالی برای این نوع کمک‌ها، تعجبی ندارد که دولت و افراد صاحب نظر در این زمینه به همه قویاً توصیه می‌کند که بهتر است خودشان شخصاً به فکر درآمدی برای بازنشستگی‌شان باشند. برای همین منظور دولت کانادا با در نظر گرفتن مزایای مالیاتی برای کسانی‌که برای دوران بازنشستگی خود پس‌انداز می‌نمایند، سعی در تشویق آن‌ها برای تامین این هزینه‌ها را دارد که حساب پس‌انداز دوران بازنشستگی RRSP و حساب پس‌انداز معاف از مالیات TFSA نمونه‌هایی از این نوع مشوق‌ها هستند که برای مردم نیز از جذابیت و سودآوری بیشتری به نسبت سایر روش‌های سرمایه‌گذاری برخوردار هستند. در ادامه این گزارش هر دونوع این حساب‌ها به تفصیل توضیح داده خواهند شد.

حساب پس‌انداز بازنشستگی ثبت شده (Registered Retirement Savings Plan (RRSP
این حساب پس‌انداز که به اختصار RRSP خوانده می‌شود یک حساب پس‌انداز شخصی تحت نظر دولت فدرال (Registered) است. و فقط مخصوص افرادی است که بابت درآمدشان به دولت مالیات پرداخت می‌کنند و به دارنده حساب امکان می‌دهد با رعایت ضوابط قانونی، مبالغی را برای دوران بازنشستگی خود پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کند بدون اینکه نیاز باشد هر سال برای سود حاصله از این سرمایه‌گذاری مالیات بپردازد. مهم‌ترین شرط افتتاح این نوع حساب داشتن درآمد و پرداخت مالیات آن به دولت کانادا است. در نتیجه تا وقتی که درآمدی اعلام نکرده‌اید لزومی به باز کردن این حساب نیست.P28-RRSPTFSAinfographic
هر فرد می‌تواند یک حساب RRSP نزد موسسات مالی افتتاح کند. این موسسات مانند بانک یا موسسات اعتباری یا شرکت‌های بیمه و نظایر آن‌ها باید دارای مجوز ارائه خدمات در زمینه RRSP باشند. افراد می‌توانند هرساله مبلغی از درآمد خود را به این حساب واریز نماید. البته میزان پول واریزی به این حساب دارای سقف مشخصی است. حداکثر میزانی که فرد حق دارد درسال به حساب RRSP خود واریز کند معادل 18درصد درآمد سال گذشته است که اصطلاحا به این مبلغ حق مشارکت contribution همان سال می‌گویند به این شرط که مبلغ مشارکت از یک عدد مشخصی بالاتر نباشد. این عدد برای هر سال فرق می‌کند برای مثال برای سال 2017 سقف مشارکت سالانه 26010 دلار است. با این توصیف اگر شخصی در سال 2016 به میزان 100 هزار دلاردرآمد داشته حق مشارکت وی در سال 2017 به میزان 18درصد آن یعنی 18 هزار دلار است، ولی اگر درآمد وی در سال 2016 به میزان 200 هزار دلار بود در سال 2017 می‌تواند حداکثر 26010 دلار در حساب خود واریز کند و نه 36 هزار دلار (18درصد درآمد سال قبل).
یکی از مزایای جذاب حساب RRSP این است که به آن مبلغی که از درآمد خود برداشت کرده و به این حساب واریز می‌کنید معافیت مالیاتی تعلق می‌گیرد درحالی که اگرحساب RRSP نداشته باشید و بخواهید همین مقدار پول را درهرجایی سرمایه‌گذاری کنید شانس دریافت معافیت مالیاتی را از دست داده و برای هر دلار از درآمد خود باید مالیات آن را از قبل داده باشید.
ما در آینده در این باره بیشتر خواهیم نوشت.
حساب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مالیات از معاف TFSA
این حساب پس‌انداز در سال 2009 و برای کمک به بیشتر پس‌اندازکردن کانادایی‌ها و نیز افراد مقیم کانادا طراحی شده و به مرحله اجرا گذاشته شد. طبق مصوبه دولت کانادا از اول ژانویه 2009 هر شخصی که دارای کارت ملی کانادا social Insurance Number (SIN) باشد و 18 سال به بالا داشته باشد می‌تواند تا سقف 5 هزار دلار در سال در حساب TFSA پس‌انداز نماید. این حساب می‌تواند به کمک کارگزاران مالی افتتاح شده و دربخش‌های مختلف تولیدی‌مالی سرمایه‌گذاری شود. نکته مهم این است که همانند حساب RRSP وبرخلاف سایر سرمایه‌گذاری‌ها به سودهای دریافتی ازسرمایه‌گذاری‌های این حساب، هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. بنابراین پول پس‌انداز شده در این حساب بدون پرداخت مالیات روی سود دریافتی و با سود مرکب رشد می‌کند. سقف واریزی به این نوع حساب در اول ژانویه 2013 به 5500 دلار افزایش یافت و این مبلغ تاکنون نیز هر ساله تمدید شده است. البته فقط سال 2015 به صورت استثنا دارای سقف واریزی به میزان 10 هزار دلاربوده است. برای باز کردن این نوع حساب شما نیاز ندارید که حتما درآمد داشته باشید. بنابراین طبیعی است که سقف مبلغ واریزی به این حساب برای همه افراد یکسان بوده و وابسته به درآمد افراد نیست. درضمن پولی را که به این حساب واریز می‌کنید از درآمد قابل مالیات آن سال کم نمی‌کند. به عبارت دیگر هر پولی که در این حساب می‌ریزید قبلا مالیات آن را پرداخت کرده‌اید. بنابراین درهنگام برداشت از این حساب ( چه درزمان بازنشستگی و چه قبل از آن) نه به اصل پول و نه به سود آن مالیاتی تعلق نمی‌گیرد، وبه هین دلیل به آن حساب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری معاف از مالیات می‌گویند.P28
شما همچنین می‌توانید چندین حساب TFSA مختلف در بانک‌ها یا موسسات مالی مختلف داشته باشید ولی باید حواستان باشد که مجموع پول موجود درحسابها از سقف تجمیعی تعیین شده تا سال مربوطه بیشتر نشود. این نکته از این نظر مهم است که کارگزار مالی شما به اطلاعات سایر بانک‌ها و موسسات مالی دسترسی ندارد و بنابراین نمی‌تواند به شما در مورد واریزی بیش از حد مشارکت تعیین‌شده قانونی تذکر دهد بنابراین خودتان باید حواستان باشد. عدم توجه به این مساله می‌تواند عواقب سنگین و جرائم بالایی را برایتان به ارمغان بیاورد.
مزایای حساب TFSA
1. رشد سریعتر پول به دلیل عدم پرداخت مالیات به سود حساب واستفاده از نرخ سود مرکب: پول‌هایی که به این حساب واریز می‌کنید و توسط متخصصین مالی سرمایه‌گذاری می‌شوند سود آن‌ها مرتب به حساب شما واریز می‌شود و چون سود پول حساب شما ازمالیات معاف است و به کل پول شما نیز بهره مرکب تعلق می‌گیرد، پس‌انداز شما سریعتر رشد می‌کند.
2. می‌توان به دلخواه و در هر زمان بدون کسر مالیات از این حساب برداشت نمود.
3. می‌توان مبلغ برداشت شده را به حساب برگرداند بدون اینکه برگرداندن پول تأثیری در سقف مشارکت آن سال داشته باشد.
4. در صورت عدم پس‌انداز و یا کمتر پس‌انداز نمودن، می‌توان در سالهای آتی آنرا انجام و مابه التفاوت را کامل نمود.
5. هر چقدر که از این حساب برداشت کنید درآمد به حساب نخواهد آمد و تأثیری در واجد شرایط بودن برای دریافت کمک‌هزینه‌های بازنشستگی دولتی ندارد. این موضوع برای دوران بازنشستگی بسیارحایزاهمیت بوده واز مزیتهای بارز این نوع حساب است.
6. حساب زوجین/ همسران می‌تواند در صورت فوت به دیگری منتقل شود.
چند نکته در پایان
اگرپس از مطالعه این گزارش انگیزه قوی‌تری نسبت به پس‌انداز برای بازنشستگی خود پیدا کردید و خواستید که حساب‌های مورد نظر خودرا افتتاح نمایید بهتر است نکات زیر را نیز مد نظر داشته باشید:
1. تحقیق و مطالعه و مشورت کافی درمورد نوع حساب سرمایه‌گذاری و این که نزد چه موسسه مالی و با چه روشی این کار را انجام بدهید امری حیاتی است تا بتوانید با حداکثر اعتماد و اطمنیان خاطر کافی تصمیم نهایی خود را گرفته وبهترین قرارداد و گزینه را برای خود انتخاب کنید.
برای این منظور نیاز است که با مشاوران مالی که با شما صادق باشند مشاوره داشته باشید. شما نیاز دارید که از ریسک سرمایه‌گذاری، هزینه سرمایه‌گذاری مانند حق مدیریت کردن حساب‌ها و غیره اطلاعات روشن و دقیقی داشته باشید. مشاوران مالی نیز مانند همه انسانها خوب و بد دارند. همانطورکه یک مشاور مالی خوب می‌تواند کمک بزرگی برای شما باشد یک مشاور مالی هم که فقط به فکر پورسانت خود و منافع موسسه مالی خود است می‌تواند سرمایه شما که با زحمت و تلاش فراوان اندخته شده است را به راحتی برباد دهد. بنابراین حواستان باید حسابی جمع باشد و سعی کنید با دید نقادانه و البته واقع گرایانه نسبت به پیشنهادات مختلف نگاه کنید و اصطلاحا با چشم باز معامله کنید. برای تنوع هم بد نیست که نگاهی به کلیپ‌های ویدیویی بیاندازید که گزارش‌های واقعی با استفاده ازدوربین مخفی از عملکرد مشاوران مالی مختلف تهیه کرده‌اند. شما می‌توانید با تایپ کردن عبارت زیر در سایت YouTube تعدادی ازاین کلیپ‌ها را مشاهده نمایید:
Financial advisors: Hidden camera investigation (CBC Marketplace(
2. پس‌انداز کردن را به‌صورت یک عادت ماهانه و منظم درآورید، به این مفهوم که هر ماه مبلغی را برای واریز کردن به حساب‌های پس‌انداز مورد نظرتان کنار بگذارید و ترتیبی اتخاذ کنید تا این مبالغ به صورت خودکار و منظم به حساب‌های مورد نظرتان واریز شوند.
آن چه که دراین گزارش برای خوانندگان فارسی‌زبان آورده شد تلاشی بود برای توضیح و تشریح هرچه بیشتر موضوع مهمی که همه ما در زندگی به نوعی با آن درگیر هستیم و آن چیزی نیست جز ایجاد یک قطعیت نسبی برای آینده‌ای که هیچ کدام از ما به یقین به جزییات آن واقف نیستیم و تلاش همه ما در جهت ایجاد فضایی برای خود و عزیزانمان است که بتوانیم با آرامش و اطمینان و فراغ بال بیشتری روزگار و علی‌الخصوص ایام کهنسالی خود را سپری کنیم. موضوع افزایش بهره بانکی نیز بهانه‌ای بود برای ورود به این وادی، چرا که طرح موضوع تامین دوران بازنشستگی همواره در زندگی افراد دارای اهمیت بسزایی است، چه سود بانکی بالا برود و چه پایین بیاید! و لازم است برای دستیابی به آن نیز گاهی اوقات غم فردا بخوریم و این غم فردا خوردن امید که نه با غم بلکه همواره با شور و شادی و لذتی باشد که آگاهی و دانش چگونه زیستن می‌تواند برایمان به ارمغان بیاورد.
*دکتری اقتصاد و استاد دانشگاه کنکوردیا

شباهت بین TFSA و RRSP
1. برخلاف سایر سرمایه‌گذاری‌ها به سودهای دریافتی ازسرمایه‌گذاری‌های این دوحساب هیچ مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. بنابراین پول پس‌انداز شده در این حساب بدون پرداخت مالیات روی سود دریافتی و با سود مرکب رشد می‌کنند و دارای رشد بسیار سریعتری به نسبت هر سرمایه‌گذاری دیگری خواهند بود.
2. در صورت عدم پس‌انداز در هر دو حساب در و یا کمتر پس‌انداز نمودن در یک سال مشخص، می‌توان در سالهای آتی آنرا انجام و مابه التفاوت را کامل نمود.
3. اگر از سقف مشارکت تجمیعی خود بیشتر واریز کنید جریمه خواهید شد.
4. مبالغ پس‌انداز شده درهردوحساب را می‌توان بروی انواع محصولات مالی سرمایه‌گذاری کرد. موارد مجاز برای سرمایه‌گذاری عبارتند از: حساب سپرده نزد مؤسسات مالی، اوراق قرضه پس‌انداز، اوراق قرضه شرکتی، اوراق خزانه، گواهی سپرده سرمایه‌گذاری تضمین شده و سپرده‌های مدت‌دار، اوراق قرضه دولت فدرال یا محلی یا شرکت‌های دولتی، اوراق قرضه سایر دولت‌های خارجی به شرطی که دارای رتبه‌بندی «درجه سرمایه‌گذاری» توسط شرکت‌های رتبه‌بندی باشد،‌ اوراق قرضه رهنی،‌ اوراق قرضه مؤسسات خارجی با درجه سرمایه‌گذاری، اوراق سهام درج شده در بازار سهام،‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک،‌ سهام درج شده در برخی از بازارهای سهام دنیا،‌ سهام بانک‌های تعاونی، سهام برخی از شرکت‌های تجاری کوچک،‌ شمش طلا و نقره،‌ انواع اوراق اختیار معامله در بازار سهام،‌ بیمه‌های مقرری سالانه با طول دوره کمتر از 15سال.

تفاوت بین TFSA و RRSP
1. هدف اصلی از افتتاح حساب: مهمترین تفاوت این است که RRSP عمدتا به‌عنوان یک پس‌اندازبرای استفاده در دوران بازنشستگی طراحی شده است و اگر بخواهیم زودتر از موعد برداشت کنیم شامل جریمه‌هایی می‌شود ولی TFSA به‌عنوان یک حساب سرمایه‌گذاری است که هر موقع بخواهیم برای اهداف و هزینه‌های عمده زندگی می‌توانیم از آن استفاده کنیم.
2. شرایط افتتاح حساب: برای باز کردن RRSP نیاز است که حتما درآمد داشته باشیم. ولی برای باز کردن TFSA نیازنداریم که حتما درآمد داشته باشیم ولی باید حداقل 18 سال داشته باشیم.
3. سقف مشارکت: سقف مبلغ واریزی به RRSP وابسته به سطح درآمدی افراد است ولی سقف مشارکت در TFSAمستقل از درآمد بوده و برای همه افراد واجد شرایط یکسان است.
4. معافیت مالیاتی در هنگام واریزی به حساب: پولی که به RRSP واریز می‌شود ازدرآمد قابل مالیات افراد کم کرده و در همان سال معافیت مالیاتی ایجاد می‌کند ولی پولی که به TFSA واریز می‌شود ربطی به درآمد افراد نداشته و مالیات بر درآمد افراد را درآن سال کاهش نمی‌دهد.
5. برداشت زودتر از موعد از حساب: به برداشت زودتر از موعد بازنشستگی از RRSP دو نوع جریمه تعلق می‌گیرد. جریمه اول پرداخت مالیات بیشتر درآن سال است زیرا این برداشت یک درآمد محسوب می‌شود وجریمه دوم ازدست دادن سهم مشارکت به میزان برداشت شده است ولی برداشت کردن در هرزمان ازحساب TFSA مجاز بوده و جریمه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد زیرا مالیات آن قبلا ازدرآمد شما کم شده است و درضمن می‌توانید از سهم مشارکت مربوطه استفاده کرده و همین مبلغ را مجددا درحساب خود جایگزین کنید.
6. برداشت در هنگام بازنشستگی: برداشت از RRSP یک درآمد محسوب می‌شود وبا توجه به سطح درآمدی فرد ممکن است که بر واجد شرایط بودن برای دریافت سایر کمک‌هزینه‌های بازنشستگی دولتی تاثیر گذار باشد ولی برداشت از TFSA درآمد محسوب نشده و به هیچ وجه تاثیری منفی بر واجد شرایط بودن برای دریافت سایر کمک‌هزینه‌های دولتی نخواهد داشت.
7. زمان بسته شده حساب: RRSP درهنگام بازنشستگی و حداکثر تا 71 سالگی باید بسته شد ه و به حساب‌های RRIF و یا Annuity تبدیل شود ولی TFSA می‌تواند مادام العمر برقرار باشد.