24می2019

19 اسفند 1395 نوشته شده توسط 

طرح‌ریزی نشست‌های ادبی دنباله‌دار در بنیاد نوروززمین

بنیاد فرهنگی نوروززمین پس از تجربه شش نشست ادبی و زبان‌شناختی و بررسی دقیق بازخورد مخاطبان سیرِ برنامه‌های خود را از ماه مارس بدین شکل تکمیل می‌کند: ۱. سلسله‌وارشدن برنامه‌های «تفکر تازه با ادبیات»؛ ۲. برگزاریِ ماهانه یک جلسه مباحث پاسداشت زبان فارسی. مدیر این بنیاد افزود: این جلسات برای اعضا رایگان است اما برای دیگر عزیزان دارای دو دلار ورودی خواهد بود. وی افزود: در همین راستا، نخستین جلسه ادبی‌زبان‌شناختی نوروززمین در مارس۲۰۱۷ در روز جمعه سوم مارچ برگزار گردید و تازه‌اندیشی با سعدی نام داشت که شامل یخش‌های زیر بود: دو سخنرانیِ نیم‌ساعته و نیم‌ساعت متن‌خوانی حضار (با کمک ویژه سعید عطایی و رضابابازاده) و نیم‌ساعت بحث و نقد. سخنرانی‌های این جلسه را جلال حیدری‌نژاد با موضوع اهمیتِ بنیادینِ خرد در منظومه فکری سعدی و فرشید سادات‌شریفی با عنوان تعادل، معنابخشِ زندگیِ سعدیانه بر عهده داشتند. محتوای این نشست به‌زودی به‌طور کامل در صفحات ادبی هفته منتشر می‌شود.