23می2019

20 آبان 1395 نوشته شده توسط 

درخواست اخذ اقامت دائم برای فارغ‌التحصیلان برنامه‌های آموزشی و تحصیلی آنلاین

Issue-Web-414-11

معصومه علیمحمدی
گروهی از دانشجویان خارجی که درخواست اجازه کار پس از تحصیل آنان با پاسخ رد از طرف اداره مهاجرت و شهروندی کانادا مواجه گشته بود، هم اکنون می‌توانند نسبت به ارسال درخواست مجدد اقدام نمایند. وزیر اداره مهاجرت و شهروندی دستورالمعل جدیدی را نسبت به صدور اجازه کار به مدت حداکثر سه سال، برای دانشجویان فارغ‌التحصیلی که از یکی از برنامه‌های آموزشی و مؤسسات مورد تایید، دوره تحصیلی خود را به پایان رسانیده‌اند، برای افسران مهاجرت صادر نمود.
این مجوز کار به این دانشجویان فارغ‌التحصیل اجازه می‌دهد حداکثر به مدت سه سال برای هر یک از کارفرمایان کانادایی بدون محدودیت شغلی، مشغول به کار شوند و به تجربه کاری در کانادا دست یابند.
سیاست جدید برای دانشجویان خارجی که درخواست‌ شان به دلیل یکی از موارد ذیل با پاسخ رد مواجه شده است، اجازه می‌دهد تا تحت شرایط خاصی دوباره نسبت به ارسال درخواست اخذ مجوز کار اقدام و موقعیت اقامت موقت منقضی شده خود را دوباره احیا نمایند.
1. درخواست اجازه کار موقت پس از تحصیل بین تاریخ اول سپتامبر 2014 تا 15 مارچ 2016 مورد قبول واقع نشده باشد.
2. دلیل رد تقاضا گذراندن تعداد کثیری از واحدهای درسی به صورت آنلاین بوده باشد.
3. کل برنامه‌های تحصیلی و یا انتقال واحدهای درسی به علت آموزش از راه دور مورد تایید نبوده است.
افراد خارجی واجد شرایط می‌توانند از داخل و یا خارج از کانادا نسبت به ارسال درخواست اقدام نمایند. بر اساس این دستورالعمل جدید هزینه درخواست احیای اقامت موقت علاوه بر هزینه بررسی درخواست اجازه کار این دانشجویان خارجی حذف می‌گردد. معمولاً مجموع هر دو مبلغ 455 دلار کانادا است. قابل ذکر است احیای موقعیت اقامت موقت بر اساس قوانین اداره مهاجرت تنها 90 روز پس از تاریخ انقضاء اقامت موقت است و این در حالی است که براساس دستورالعمل جدیدِ وزیر اداره مهاجرت و شهروندی کانادا این محدودیت زمانی برای این گروه از دانشجویان خارجی حذف می‌گردد. بنابراین کلیه دانشجویان خارجی که دارای شرایط فوق بوده و هم‌اکنون در کانادا بدون ویزا حضور دارند و ویزای موقت دانشجویی آنان منقضی شده است، واجد شرایط درخواست مجدد هستند، مشروط بر این که تا قبل از 17 مارچ 2017 درخواست خود را ارسال نمایند.
تصمیم‌گیری وزیر اداره مهاجرت و شهروندی کانادا به دنبال اعتراضات گروهی از دانشجویان خارجی از کالج نیاگارا در استان انتاریو که با رد تقاضای اجازه کار پس از تحصیل مواجه شده بودند صورت گرفت. افسران مهاجرت هنگام بررسی درخواست مجوز این دانشجویان فارغ‌التحصیل بر این باور بوده اند که قسمت اعظم واحدهای درسی این دانشجویان به صورت آنلاین در داخل و یا خارج از کانادا کسب شده و بنابراین کلیه درخواست‌های این متقاضیان را بدون ارائه هرگونه توضیح دیگری رد نمودند.
در ماه دسامبر 2015 بدنبال اعتراض این دانشجویان، قاضی دستور بررسی قانون مجدد درخواست اجازه کار پس از تحصیل یکی از این دانشجویان را که با رد تقاضا مواجه شده بود را بررسی نمود و در نهایت مقرر نمود که کلیه واحد‌های درسی که به صورت آنلاین در داخل و یا خارج از کانادا کسب شده اند و منجر به اخذ مدرک تحصیلی شده است، می‌بایست به طور کامل در نظر گرفته شوند و دانشجوی خارجی مستحق دریافت مجوز کار پس از اتمام دوره تحصیل می‌باشد.
گروه بزرگی از این دانشجویان فارغ‌التحصیل با ارائه اعتراض خود به دادگاه علیه کالج نیاگارا در تابستان 2015 بر این باور بودند که کالج مذکور به این دانشجویان این اطمینان را داده بود که کلیه واحد‌های درسی انتقال یافته و یا آنلاین مورد تایید اداره مهاجرت برای کسب مجوز کار پس از تحصیل خواهند بود. این ادعای خسارت گروه بزرگی از دانشجویان فارغ‌التحصیل باعث شد تا مسئولین با دیدی واقع گرایانه به این درخواست‌های متعدد بنگرند و راه حلی مناسب برای حل این مشکل یابند. بدین دلیل وزیر مهاجرت کانادا نسبت به صدور دستورالعمل جدید به منظور حفظ حقوق این دانشجویان خارجی اقدام و علاوه بر این تسهیلاتی را نیز برای ارائه درخواست مجدد بدون هزینه، حتی در صورت منقضی شدن ویزای دانشجویی این متقاضیان مهیا نموده است.

این صفحه توسط موسسه مهاجرتی آی.سی.پی ICP Immigration حمایتشده است.
www.icpimmigration.com