23می2019

20 آبان 1395 نوشته شده توسط 

حیرت محققان از صداهای مرموز در قطب شمال

ارتش کانادا از آغاز تحقیقاتی بی‌سابقه در قطب شمال خبر داده تا منشأ سر و صداهای مرموزی را پیدا کند که از اعماق آب‌های این منطقه از جهان به گوش می‌رسد.

از صحبت‌های بومیان، شکارچیان و صیادان محلی و همچنین محققان مستقر در محل این گونه برداشت می‌شود که این صداهای عجیب همانند زنگ یا ویز ویز غیرعادی هستند.
منطقه‌ای که این صداها از آن به گوش می‌رسد یکی از مناطق اصلی صید در فصل تابستان برای ماهیگیران به شمار می‌آید اما حالا وحشت ناشی از این صداهای غیرمتعارف موجی از نگرانی را برای آن‌ها ایجاد کرده است.
اکنون ارتش کانادا با استفاده از پیشرفته‌ترین تجهیزات ردیابی امواج صوتی وارد عمل شده تا شاید بتواند گره کور این معما را باز کند. با این حال جست‌وجوهایی که تاکنون صورت گرفته نتیجه‌ای در برنداشته است.