24می2019

14 مرداد 1394 نوشته شده توسط 

سخنرانی علی عابدی در جلسه آینده آی.بی.ان.جی

روز چهارشنبه 12 آگوست گروه همبستگی بازرگانان ایرانی مونتریال IBNG میزبان علی عابدی است. او دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس در مدیریت صنعتی و لیسانس و فوق لیسانس در مهندسی نرم افزاراست. او مؤلف کتاب آموزشی PMP و مدرس حرفه ای ,مدیریت پروژه و مدیر عامل شرکت Simpetopia با سه دفتر در کانادا، آمریکا و اروپا است. و بسیاری سوابق در مدیریت اجرایی کمپانی های بزرگ است.