24می2019

01 مرداد 1394 نوشته شده توسط 

دوباره تخریب اعتماد و باور به هموطن؟

سردبیر

در این شماره به داستان پرآبِ چشم یک زوج ایرانی‌تبار مونترالی پرداخته‌ایم که می‌گویند دو تن از افراد شناخته‌شده کامیونیتی از آنها «کلاهبرداری» کرده اند.
بخش بزرگی از جامعه ایرانی هنوز ماجرای آقای جمشید ترابی را به یاد دارد: فردی که به عنوان مشاور بیمه کار می‌کرد و همه جای جامعه حضور داشت و در بسیاری فعالیت‌های اجتماعی کمک‌های بلاعوض بسیار می‌کرد و سرانجام معلوم شد که به قول معروف از کیسه خلیفه می‌بخشیده است. وقتی که او بار سفر بست و از مونترال فرار کرد ده‌ها نفر مدعی شدند که او اندوخته‌هایشان را با قول سرمایه‌گذاری های سودآور گرفته بوده است. حکایت از ارقام نجومی بود، از میلیونها دلار. او به اندوخته‌های زنی که شوهرش را از دست‌داده و به تنهایی مسئول بزرگ کردن دو فرزند خردسال بود هم رحم نکرده بود: 80 هزار دلار بیمه عمر شوهر فوت شده را گرفته بود و ...
دوباره تعدادی از افراد جامعه ایرانی شاکی هستند که یک خانواده شناخته‌شده ارقامی از 10 هزار تا 160 هزار دلار را از آنها گرفته و پس از گذشت سالهای سال هنوز موفق به بازپس ستاندن طلب‌های خود نشده‌اند و امروز به کلی ناامید شده‌اند. زیان‌های مالی به یک سو، خانواده‌ها در هم ریخته و در حال نابودی هستند.
آیا این یک سوءتفاهم مالی است؟ یا یک بدهکارِ معمولی که توان بازپرداخت بدهی‌‌هایش را ندارد؟ یا.... آن داستان بنیادسوز که ضربه‌ای سخت به پایه‌های لرزان اعتماد در جامعه کوچک ما وارد کرده بود، تکرار می‌شود؟
زمان و ادامه تحقیقات پاسخ خواهد داد. بگذارید امیدوارم باشیم این یک سوءتفاهم است و بزودی مدعیان اموال از دست داده خود را به دست می‌آورند.