20جولای2019

05 تیر 1393 نوشته شده توسط 

«هفته» به مرخصی می‌رود

همزمان با شروع تعطیلات تابستانی و روز کانادا مجله «هفته» به مرخصی می‌رود و پنج‌شنبه 3 جولای 2014 ارائه نخواهد شد. شماره 301 هفته، پنج‌شنبه، 10 جولای 2014 منتشر می‌شود. «هفته» چهار پنج‌شنبه در سال منتشر نمی‌شود و تاریخ‌های دقیق تعطیلات 2014 در صفحه 5 و همچنین صفحه 59 مجله (صفحه‌های شناسنامه فارسی و انگلیسی) ارائه شده است. مجله هفته برای شما عزیزان تابستانی خوب و شاد را آرزو دارد.