16جولای2019

05 تیر 1393 نوشته شده توسط 

بخش سوم سخنرانی درباره «تاریخچه هستی»

بخش سوم از سری سخنرانی درباره «تاریخچه هستی» با موضوع « نظریه نسبیت اینشیتن» توسط آرمین لطفعلیان برگزار خواهد شد. این نشست در 2055 خیابان بیشاب طبقه سوم از سوی کافه لیت تشکیل خواهد شد. علاقه‌مندان در روز چهارشنبه 25 ژوئن بین ساعت 7 تا 8و نیم برای این سخنرانی به آدرس مورد نظر مراجعه کنند.
این نشست پنج بخشی به نحوه پیدایش و تحول کیهان و اجزای آن می‌پردازد. نشست‌ها برای مخاطب عام تهیه و ارایه می‌شود و از پیچیدگی‌های ریاضی و فیزیکی بحث تا حد امکان صرف‌نظر شده است.
در سومین بخش این مجموعه نشست‌ها، ابتدا به معرفی نظریه نسبیت خاص اینشتین (فیزیک سرعت‌های نزدیک به سرعت نور) می‌پردازیم و شرح می‌دهیم تبعات این نظریه چگونه برداشت ما را از مفهوم فضا و زمان تغییر داد. سپس نظریه نسبیت عام (قانون جاذبه اینشتین) را مرور کرده و با اثر متقابل ماده و انرژی از یک سو و فضا و زمان از سوی دیگر آشنا می‌شویم.
بخش چهارم: این بخش به سه بحث می‌پردازد. نخست، مکانیزم‌های تبدیل ماده به انرژی مرور می‌شوند. سپس به «نظریه همه چیز» به عنوان محصول امتزاج نظریه کوانتوم و نظریه نسبیت عام می‌پردازیم. در انتها هم محدودیت‌های دانش کنونی‌مان را بررسی می‌کنیم.
بخش پنجم: با اتکا به مطالب بخش‌های پیش، نحوه تحول کیهان از انفجار بزرگ تا امروز را بررسی می‌کنیم. درباره نحوه تولید ذره‌های بنیادی بحث کرده و سپس مراحل تولد تا مرگ ستارگان معرفی می‌شوند. پس از بحث کوتاهی درباره آینده احتمالی کیهان، به تبعات فیزیکی و فلسفی دانش کنونی‌مان می‌پردازیم.
آرمین لطفعلیان دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه مک‌گیل است. در کنار رشته اصلیش، علاقه‌اش به ماهیت هستی طی 12 سال اخیر او را به سوی مطالعه آماتوری فیزیک کشانده است. در این نشست نتیجه مطالعه‌های خود را به طور کیفی با علاقه‌مندان به اشتراک خواهد گذاشت.