17جولای2018

18 ارديبهشت 1392 نوشته شده توسط  سردبیر

قلم ودیعه عشق است، قلم زبان خداست،....

جمعه‌ی گذشته، سوم ماه مه روز جهانی آزادی مطبوعات بود. تامل در دلائل تعین یک روز به این عنوان بویژه برای ما مهم است. زیرا از یک سوی خودمان ارزش و اهمیت این اصل، یعنی آزادی مطبوعات را به خوبی نمی‌شناسیم و از سوی دیگر حاکمان سرزمین‌‌مان به عنوان دشمنان قسم‌خورده آزادی مطبوعات نام گرفته‌اند. ابزار کار روزنامه‌نگار قلم است و قلم مقدس است و زندان‌های میهن‌مان پراست از انسان‌های شریفی که شرافت قلم را به تکه نانی نفروخته‌اند.
درباره دکتر علی شریعتی نظرات و گفته‌ها و شنیده‌ها بسیار متنوع است. گروهی او را «معلم شهید» می‌نامند و گروهی دیگری «همکار دستگاه امنیت». گروهی او متفکر می‌شناسند و گروهی دیگر وی را یک «هوچی» می‌نامند. درباره شخص شریعتی هر نظری می‌توان داشت اما برخی از نوشته‌ها و گفته‌هایش بی‌تردید بیانی از زیبا از حقایقی شیرین هستند و «قلم توتم من است» یکی از آنهاست. پس به یاد شهیدانِ قلم و به یاد زنان و مردانی که به خاطر حفظ شرافت قلم‌ در زندان هستند این «سخن هفته» را به بریده‌ای نوشته مذکور در ستایش قلم اختصاص می‌دهیم.
«قلم توتم، من است. توتم ماست. به قلم سوگند، به رشحه خون سیاهی که از حلقومش می‌چکد سوگند، به رشحه خونی که از زبانش می‌تراود سوگند، به ضجه‌های دردی که از سینه اش بر می‌آید سوگند، توتم مقدسم را نمی‌فروشم، نمی‌کشم، گوشت و خونش را نمی‌خورم، به دست زورش تسلیم نمی‌کنم، به کیسه زرش نمی‌بخشم، به سرانگشت تزویرش نمی‌سپارم، دستم را قلم می‌کنم و قلم را از دستم نمی‌گذارم، چشم‌هایم را کور می‌کنم، گوش‌هایم را کر می‌کنم، پاهایم را می‌شکنم، انگشتانم را بندبند می‌برم، سینه‌ام را می‌شکافم، قلبم را می‌کشم، حتی زبان را می‌برم و لبم را می‌دوزم، اما قلمم را به بیگانه نمی‌دهم.
قلم توتم من است. امانت روح‌القدس من است. ودیعه مریم پاک من است. صلیب مقدس من است. بگذار بر قامت بلند و راستین قلمم به صلیبم کشند، به چهار میخم کوبند، تا او که استوانه حیاتم بوده، صلیب مرگم شود، شاهد رسالتم گردد، گواه شهادتم باشد، تا خدا ببیند که به نامجویی بر قلمم بالا نرفته‌ام، تا خلق بداند که به کامجویی بر سفره گوشت حرام توتمم ننشسته‌ام، تا زور بداند، زر بداند، و تزویر بداند که امانت خدا را، فرعونیان نمی‌توانند از من گرفت، ودیعه عشق را قارونیان نمی‌توانند از من خرید و یادگار رسالتم را بلعمیان نمی‌توانند از من ربود. قلم زبان خداست، قلم امانت آدم است، قلم ودیعه عشق است، هر کسی را توتمی است و قلم توتم من است و قلم توتم ماست».