18نوامبر2017

پرونده

پرونده
«مبادا فراموش کنیم»
17 آبان 1396

«مبادا فراموش کنیم»

ما در کانادا هر سال، یازدهم نوامبر از قربانیان جنگ تجلیل می‌کنیم اما این بدان معنی نیست که تایید کنیم لزوماً همه جنگ‌های امپراتوری بریتانیا باهدف اشاع...

مونترال بر سر دوراهی
10 آبان 1396

مونترال بر سر دوراهی

به بهانه انتخابات شورای شهر و رؤیت نشانه‌هایی از بیداری کامیونیتی

 

نتایج نظرسنجی‌ها:در ابتدای ماراتن نفس‌گیر انتخاباتی مونترال که از چند ماه پ...

مرگ در مونترال
03 آبان 1396

مرگ در مونترال

«مرگ» هر چه که باشد، باید برایش آماده بود چون بخشی از داستان زندگی ماست. این هفته ما داستان مرگ را از زوایای متفاوت بررسی می‌کنیم تا ببینیم مردن در مو...

گفتگو

دریافت آخرین شماره

برنامه‌های منتخب

برنامه‌های منتخب

اخبار مونترال

آخرین ویدئو ها

Loading videos...

اخبار کانادا

H_Maghalat_Bedoune_Ax