17اکتبر2017

پرونده

پرونده
سیاستمداران روبه‌روی مردم
06 مهر 1396

سیاستمداران روبه‌روی مردم

جاستین ترودو، نخست‌وزیر بخش عمده‌ای از سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل را به تاریخ پراشتباه رفتار غیراخلاقی کانادا با بومیان کشورمان اختصاص داد و با ب...

زندگی دانشجویی در غربت
30 شهریور 1396

زندگی دانشجویی در غربت

«اصلان» یکی از باانگیزه‌ترین دانشجویان شرکت کننده در این کارگاه است که 8 ساعت پیش از آغاز کارگاه به مونترال رسیده و ترجیح داده به‌جای اینکه در خانه بخ...

خزان مالیاتیِ کسب وکارهای کوچک
23 شهریور 1396

خزان مالیاتیِ کسب وکارهای کوچک

 بیل مورنو، وزیر امور اقتصادی معتقد است سیستم مالیاتی قبلی، منصفانه نبود و باعث شده بود دو طبقه مالیاتی متفاوت بین کانادایی‌هایی با درآمد یکسان ب...

گفتگو

دریافت آخرین شماره

برنامه‌های منتخب

برنامه‌های منتخب

اخبار مونترال

آخرین ویدئو ها

Loading videos...

اخبار کانادا

H_Maghalat_Bedoune_Ax