15آگوست2018

 

 

 

 

 

 

سردبیر: خسرو شمیرانی
کاریکاتوریست: داریوش رمضانی
عکاس: حامد تابعین
صفحه آرایی: آتلیه هفته
دبیر بخش آذربایجان: لیلی خاقانی
دبیر بخش افغان: نرگس هاشمی و حبیب عثمان

گروه نویسندگان:
اخبار کبک و کانادا: شهروز پزشکی
اخبار جامعه افغان و ایرانی: مهدیه مصطفایی
ادبیات: علی زندیه وکیلی
اندیشه: رضا داودی
دانش: مریم ایرانی
ایران: مازیار شعبانی فر
موسیقی: سعید سالیانی
سیاست: شایسته الهامی
فال هفته: سارا نژادی و خاطره تحویلداری
ورزش: فرهاد مفیدی

 

با سپاس ویژه: از همکاران زیر که با نوشته‌های خود هفته را غنی‌تر می‌کنند. (یا در گذشته با گروه نویسندگان هفته همکاری داشته‌اند)

ایرج بذرگری
شهرزاد حسین زاده
پریسا رجبیان
نغمه سروان