1.7 C
Canada

گذار مسالمت‌آمیز از استبداد به نظام دموکراتیک: همه‌پرسی در ایران با طرح نوع از...

  فریدون بابائی خامنه   بحران اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، محیط زیستی،آبی و بین‌المللی کنونی ایران و برخوردهای خشونت‌آمیز منطقه و سیاست خارجی مداخله‌جویانه ، شرایط انفجاری خطرناکی...

انسان، درنده‌تر از گرگ

یادداشت‌های یک ذهن خطرناک آیا انسانیت یعنی تجاوز به دیگر انسان‌ها، محیط‌زیست و کشتار بی‌رحمانه حیوان‌ها؟ سجاد صاحبان‌زند چند ماه پیش که خبر رسوایی جنسی هاروی...

-

-