1.7 C
Canada

انسان، درنده‌تر از گرگ

یادداشت‌های یک ذهن خطرناک آیا انسانیت یعنی تجاوز به دیگر انسان‌ها، محیط‌زیست و کشتار بی‌رحمانه حیوان‌ها؟ سجاد صاحبان‌زند چند ماه پیش که خبر رسوایی جنسی هاروی...
Cover

زندگی دانشجویی در غربت

 ورود صدها دانشجوی جدید ایرانی و افغان به دانشگاههای مونترال مریم ایرانی امیر مولایی محمد کرم‌زاده خیلی‌ها زندگی دانشجویی در خارج از کشور را تحصیل در غربت می‌دانند؛...

-

-