30.4 C
Canada
نظریه هگل در مورد مشخصه پایان یافتگی هنر

پایان هنر؟

از نظریه هگل در مورد مشخصه پایان یافتگی هنر تا ضد-هنر امروز بخش 1 از 7 نوشته: هانس گئورگ گادامر مسئله «پایان هنر» برای ما همان معنایی را که در حیات و توسعه هنر در غرب یعنی...
آگوستین و خدا

آگوستین و خدا

نوشته میشل مسلن تمامی تفکر آگوستین قدیس طبیعتا متوجه و متمایل به خدا است. اما چگونه‌ می‌توان به او نائل شد؟ آگوستین از خود در مورد خدایی که باید وجود او را اثبات کرد، پرسش...
آگوستین و مفهوم زمان

آگوستین و مفهوم زمان

نوشته رضا داودی تاملات آگوستین قدیس در باب مفهوم زمان یکی از بخش‌های اساسی فلسفه اوست که در دفتر یازدهم کتاب «اعترافات» آمده است. آگوستین‌ می‌گوید زمان چیزی است که ماهیت آن را‌ می‌دانم اما...
آگوستین قدیس

 آگوستین قدیس: خدا و تاریخ بشر

نوشته میپل مسلن  بخش پایانی بنابراین، شهر (مدینه) توانایی‌ها و فضایلی که تنها مخصوص خداست را به خود ضمیمه‌ می‌کند. حکومت روم قانون و صلح خود را به مثابه امور مطلقی تلقی‌ می‌کرد که فراتر از...
آگوستین قدیس

آگوستین قدیس : خدا و تاریخ بشر

نوشته میشل مسلن بخش یک از دو بخش نگرش روحانی آگوستین قدیس، که به انسان‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌های زمینی و انسانی گذرا هستند، در الهیاتی تاریخ شکوفا می‌شود، و این اساسا در کتاب «شهر خدا»...
آگوستین قدیس و کتاب اعترافات

آگوستین قدیس و کتاب اعترافات

بخش پایانی نوشته ایزابل بوشه شرایط کنونی انسان شرایط سرگردانی است: او در محسوسات سرگشته و از خود بیگانه شده است، خود را نشناخته و از خدا غافل است و عدم رضایتی در او وجود دارد...
آگوستین قدیس

آگوستین قدیس و اعترافات (2)

ظهور سوبژکتیویته مدرن نوشته ایزابل بوشه باید به اینکه این اثر (اعترافات) کار جدیدی در قرن پنجم میلادی محسوب می‌شود، آگاه بود: این اولین زندگی‌نامه خودنوشت نیست، اما لحن موجود در آن چیز جدیدی است. آگوستین نه...
آگوستین قدیس و اعترافات

آگوستین قدیس و اعترافات

نوشته ایزابل بوشه آگوستین، قدیسی میان فلاسفه بود: این چیزی است که مایه تعجب بسیاری از معاصران ما می‌شود، معاصرانی که برای آنها خرد محض ارجحیت دارد و به دیده شک به قدیسین در حوزه...
آگوستین قدیس

آگوستین قدیس و مفهوم زمان، اخلاق و تاریخ

اطلس فلسفه تحلیل زمان در دفتر یازدهم کتاب «اعترافات» آگوستین بسیار مشهور است. این تحلیل فقط به توصیف قوه آگاهی (حافظه) تشکیل‌دهنده تجربه از زمان بسنده نمی‌کند، بلکه «اساسا ساختار بنیادین هستی انسان که جوهری...
آگوستین قدیس

آگوستین قدیس اشتباه می‌کنم، پس هستم!

آثار آگوستین قدیس (۳۵۴-۴۳۰ میلادی) جزء آثار تعیین کننده در تاریخ تفکر غرب محسوب می‌شود. او با توسل به میراث فلسفه باستان، بنیان‌های «فلسفه مسیحی» را ایجاد می‌کند. او به این ترتیب راه را...

محبوبترین

اخبار داغ

سایتهای دیگر هفته

montrealمونترال

سایتهای دیگر هفته

مونترال