جناب آقای رضا پهلوی

0
291

آزاده صبوری
با احترام به عقاید دموکراتیک شما بر این باورم که حیف است در صورت رسیدن به پادشاهی مشروطه به‌اجبار درسیاست درگیر نباشید و فقط نقشی سمبلیک مانند پادشاهان کشورهای اروپای شمالی داشته باشید. با دانش و تجربه‌ای که طی این سالیان کسب کرده‌اید شما می‌توانید نه تنها در ایران بلکه در جهان تاثیرگذار باشید. دراین دورانِ برابری‌طلبی و رفع تبعیض، شما می‌توانید اولین کسی باشید که در مبارزه با دیدگاه مردسالارانه در عمل به قوانین عقب مانده نظیر انتقال سلطنت تنها به فرزند ذکور، ناقد هرگونه بی‌عدالتی باشید و به کمک مادر گرامی‌تان (که از هم نسلان ایشانم) و همواره مردم حساب ایشان را از دستگاه شاهنشاهی جدا پنداشته‌اند می‌باید نه در حرف که در عمل نایب السلطنه می‌بودند، اعلان دارید که قرن بیست و یکم دوران تحکیم جامعه مدنی و دموکراسی مشارکتی‌ست و دوران پادشاهی به‌سر آمده است و زمان آن فرا رسیده تا بدون تعصب با نقد هرگونه دیکتاتوری حتی اگر پدرتان باشد. در کنار هموطنانتان بعنوان یک شهروند مسئول سازنده ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک باشید. ایمان دارم که اکثریت مردم راه شما را انتخاب خواهند کرد.
به امید پیروزی دموکراسی بر ظلم و بی‌عدالتی در سایه صلح در منطقه و در جهان.

bidotech banner

نظر بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here