29مارس2017

پرونده

پرونده
 جنگِ جنیفر ریچاردسون با برده‌داران جسنی  این زن جوان می‌داند از چه سخن می‌گوید  مبارزه‌ای برای رهایی دختران کانادایی از باند‌های تبهکار
19 اسفند 1395

جنگِ جنیفر ریچاردسون با برده‌داران جسنی این زن جوان می‌داند از چه سخن می‌گوید مبارزه‌ای برای رهایی دختران کانادایی از باند‌های تبهکار

یکی از دوستانم توسط این باند «استخدام» شده بود. او با من صحبت کرد و مرا تشویق کرد تا در یک گردش آخر هفته با آنها همراه بشوم. یکی از مردان خودش را به ع...

«فروشنده»  پیروزی فرهادی در اسکار و واکنش‌های جهانی همبستگی سینمایی‌ها در برابر خشونت
12 اسفند 1395

«فروشنده» پیروزی فرهادی در اسکار و واکنش‌های جهانی همبستگی سینمایی‌ها در برابر خشونت

پیام اصغر فرهادی پس از دریافت اسکار 
که توسط انوشه انصاری خوانده شد

«افتخار بزرگی‌ است که برای دومین‌بار این جایزه با ارزش را دریافت می‌کنم. از اعض...

ایرانِ ترس یا ترانه؟
04 اسفند 1395

ایرانِ ترس یا ترانه؟

او تا زمانی که این نقش را در فیلم «پنجره‌ی اسب‌ها» نداشت نیمه ایرانی نبود. این اولین نقش او در یک فیلم اصلی است. اولین‌باری است که او اسم دارد. اولین‌...

گفتگو

دریافت آخرین شماره

برنامه‌های منتخب

برنامه‌های منتخب

اخبار مونترال

آخرین ویدئو ها

Loading videos...

اخبار کانادا

H_Maghalat_Bedoune_Ax